Op weg naar werk

De Stichting Vluchtelingenzorg Land van Cuijk en Noord Limburg zet ook in op het vinden van werkervaringsplekken om zo de instroom naar regulier werk te vergroten.

Het  pilot-project bij AVG lijkt vruchten af te gaan werpen. In het algemeen onderhoud is een deeltijdbaan gevonden die kansen biedt op uitbreiding. Ook voor de opleiding tot vrachtwagenchauffeurs zijn er mogelijkheden die we aan het uitwerken zijn. We zijn bezig om een netwerk op te zetten waarbij we gericht met werkgevers in contact treden om daar werkplekken te gaan bezetten zodat we ook hier stappen kunnen gaan zetten.

Door individuele contacten waarbij de potentiële werknemer een “gezicht” krijgt is de drempel om het daadwerkelijk te gaan proberen kleiner leert de ervaring. Op de plank ligt al de intentie om een “mobiele winkel” te beginnen – een vaste locatie lijkt niet haalbaar gezien de hoge huurkosten. Het is de bedoeling dat een busje op gezette tijden bestellingen in de regio gaat bezorgen waarbij de etenswaren voor statushouders die ze anders van ver moeten halen – thuis gebracht worden. Hier hopen we ook te kunnen starten met een deeltijdfunctie – en tevens de opstap naar een eigen zaak voor een of meerdere personen te kunnen starten. 

Bedoeling is om ook op het vlak van administratieve begeleiding dit te zoeken in de kring van statushouders onder supervisie van een Nederlandse boekhouder zodat ook hier de werkwijze zoals dit in Nederland moet, zal worden gevolgd. 

We bekijken ook andere initiatieven die elders in praktijk zijn gebracht – maar we concentreren ons op de kleinschalige initiatieven omdat die in praktijk meer resultaat laten zien vanwege de korte lijnen en bovenal het vermogen om snel te schakelen.

Uiteraard worden alle initiatieven wel voorgelegd en gedeeld met de bevoegde instanties waarmee we heel regelmatig overleg voeren. We dienen allemaal een gemeenschappelijk doel, waarbij we elkaar aanvullen, en waarbij het slagen ervan een positieve bijdrage voor de samenleving maar bovenal voor de statushouders bewerkstelligt.