Werkwijze

Er zijn in Gennep drie kanalen waarlangs de statushouders hulp kunnen krijgen op het gebied van papierwerk, administratie en officiële stukken. Onze “taalmaatjes” die op geregelde momenten (1x per week) contact hebben met de statushouders, zijn er uitsluitend om de statushouder te helpen zich te bekwamen in de beheersing van de Nederlandse taal en hen te informeren over gewoonten.

  1. Het eerste half jaar worden de vluchtelingen bijgestaan door de Stichting “Welkom op Weg”. Zij begeleiden de mensen vanaf hun aankomst in Gennep. Zij helpen hen bij de aanmelding bij de gemeente, aanvraag DIGID, de verzekeringen, huis- en tandarts, belastingdienst, aanmelding op school etc. Bij vragen daarover of over officiële documenten kunnen de statushouders contact opnemen met de Stichting “Welkom op Weg”. Na dit half jaar worden zij geacht zelf hun weg te kunnen vinden in de Nederlandse samenleving waar het gaat om overheidszaken en dergelijke. Mocht de statushouder na dit half jaar  een vraag voorleggen aan zijn/haar taalmaatje wordt hij/zij terugverwezen naar de Stichting “Welkom op weg”. Voor meer info over deze stichting – zie onder tabblad “links”.
  2. Elke bijstandsgerechtigde heeft een contactpersoon bij de gemeente. Zijn de vluchtelingen langer dan een half jaar in Gennep dan kan een taalmaatje hen verwijzen naar deze contactpersoon. De naam van deze contactpersoon staat vaak op de papieren die ze van de gemeente toe gestuurd krijgen.
  3. Mocht daar niets uit komen dan heeft Anke Sonnemans, de coördinator van Vluchtelingenzorg Gennep, twee vaste vrijwilligers bereid gevonden om de statushouders te helpen hun administratie op orde te krijgen en te houden.
  4. Op weg naar werk.
    Stichting Vluchtelingenzorg Gennep e.o. zet ook in op het vinden van werkervaringsplekken om zo de instroom naar regulier werk te vergroten. Voor meer info: klik hier.