VLUCHTELINGENZORG GAAT DOOR

Vluchtelingenzorg Gennep e.o. gaat door zij het onder een gewijzigde naam:
“Vluchtelingenzorg Land van Cuijk en Noord Limburg”.

De naamswijziging zal op korte termijn bij de notaris vastgelegd worden

De verantwoordelijkheid voor coördinatie van de Taalmaatjes, zoals die in de afgelopen jaren op een voortreffelijke wijze door Anke Sonnemans ter hand genomen is -waarvoor onze dank- is overgegaan naar de gemeente.
Roos van Otterdijk zal met ingang van heden de coördinatie de activiteiten van Anke overnemen.
Zie hiervoor onder menu ‘activiteiten/taalmaatjes’.