Taalmaatjes 2018

Vluchtelingenzorg Land van Cuijk en Noord Limburg werkt met vrijwilligers in onder andere het taalmaatjes project. Taalmaatjes zijn vrijwilligers die één-op-één met vluchtelingen op pad gaan in de Nederlandse samenleving. De taalkoppels spreken één à twee uur per week af om de taal te oefenen in verschillende situaties. Dat kan bijvoorbeeld door een spelletje scrabble, praten over familiefoto’s, samen koken, fietsen, winkelen, naar een museum gaan of een boek zoeken in de bibliotheek. Je kunt ook bepaalde onderwerpen bespreken zoals het land van herkomst van de anderstalige, de kinderen, alles in en om de keuken, gebeurtenissen in de buurt of in de gemeente.

De taalmaatjes zijn een aanvulling op de taallessen en inburgeringscursus. Zij zijn belangrijk voor de integratie van vluchtelingen in onze regio. Niet alleen is de taal belangrijk hierbij, wanneer een taalmaatje regelmatig op bezoek gaat bij een vluchteling, is het onvermijdelijk dat er ook praktische vragen komen. Wat staat er in de brief van de gemeente?, wat bedoelt de juffrouw van mijn kind?, waar kan ik een fiets kopen? etc.  

De coördinator organiseert elke paar maanden een vrijwilligersavond waarop alle vrijwilligers van Vluchtelingenzorg Land van Cuijk en Noord Limburg welkom zijn. Er wordt informatie gegeven maar ook is er voldoende tijd om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Heeft u interesse om ook iets te betekenen voor Vluchtelingenzorg dan kunt u contact met ons opnemen.