Naar huis

Terugkeren naar het moederland

De IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) regelt de emigratie uit Nederland en alles wat daarbij hoort. Zij betalen de kosten die horen bij de uitreis. Ze vragen het benodigde reisdocument aan, dit is een zogenaamd “laissez-faire” paspoort voor een eenmalige uitreis. Hiervoor zijn de originele ID’s uit het land van herkomst nodig met foto waaruit blijkt dat het om de juiste persoon gaat . Dit kan zijn een rijbewijs, paspoort e.d. Een geboorteakte, ook al is deze origineel, wordt niet geaccepteerd. Er moèt een foto op staan. Als de originele documenten ontbreken, kan er door de ambassade in Den Haag een kopie worden opgevraagd in het land van herkomst. Dit duurt lang, tot enkele weken. Voor de reis naar de ambassade betaalt en regelt de IOM treinkaartjes of een taxi. De pasfoto’s moeten worden meegenomen naar de ambassade. De ambassade regelt de “laissez-faire” paspoorten. Een contactpersoon van de IOM in Den Haag begeleidt daar de asielzoekers. Zodra de ID’s voorliggen bij de IOM wordt de terugreis geregeld. De IOM streeft ernaar de procedure zo kort mogelijk te houden. Er wordt ter plekke een vliegreis geboekt en het vervoer naar Schiphol geregeld. De kosten worden door de IOM betaald. Voor de uitreis moet de verblijfsvergunning ingeleverd worden bij de IND. De asielzoeker kan daarna niet meer terug naar Nederland. De IOM benadrukt dat de uitreis definitief is en dat de asielzoeker zich dat dient te realiseren vóór hij de verblijfsvergunning inlevert.