Mannengroep

Om de onderlinge contacten te verdiepen, en om ook de onderlinge integratie van de diverse afkomsten en religies te bevorderen, is er ook een mannengroep opgericht.

Samen hebben we gepraat over wat de mannen zouden willen doen, wat ze willen bespreken.
Daar bleek uit dat ze vooral gewoon samen willen zitten, dan keer praten of wat spellen doen.

Nu wordt er iedere keer fanatiek schaak gespeeld en gekaart, maar ook backgammon en een Eritrese versie van dammen met weer wat andere regels dan in Nederland.
Dat het aanslaat bewijst de opkomst die telkens tussen de 15 en 20 mannen bedraagt.
Iedere woensdag komen we om 19:00 uur bij elkaar in “Het Hökske” in Gennep,
Prinses Margrietstraat 22.
Voor meer informatie, bel 06 20628039.

't Hökske

Waar is de Pr. Margrietstraat?