Links

Hieronder treft u een aantal links naar websites die mogelijk informatie bieden waar u interesse in hebt.

Stichting Welkom op weg.samenopweg

De “Stichting Welkom op weg” helpt mensen binnen de Nederlandse samenleving, die (tijdelijk) hulp nodig hebben zoals bijv. vluchtelingen die een verblijfsstatus gekregen hebben, op  weg in de Nederlandse maatschappij.  Het gaat veelal om hulp bij administratieve zaken.

De Stichting ondersteunt overheidsinstellingen in hun maatschappelijke taken. Op dit moment zijn het voornamelijk gemeenten maar zij hebben ook mogelijkheden voor andere maatschappelijke instellingen. Voor meer info klik op het logo.

 

IOM Internationale Organisatie voor Migraiomtie.

IOM ondersteunt migranten die vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst of door migreren naar een derde land waar permanent verblijf is gewaarborgd (hervestiging).
Ze vragen het benodigde reisdocument aan, dit is een zogenaamd “laissez-faire” paspoort voor een eenmalige uitreis. Hiervoor zijn de originele ID’s uit het land van herkomst nodig met foto waaruit blijkt dat het om de juiste persoon gaat . Dit kan zijn een rijbewijs, paspoort e.d. Een geboorteakte, ook al is deze origineel, wordt niet geaccepteerd. Er moèt een foto op staan. Als de originele documenten ontbreken, kan er door de ambassade in Den Haag een kopie worden opgevraagd in het land van herkomst. Voor de uitreis moet de verblijfsvergunning ingeleverd worden bij de IND. De asielzoeker kan daarna niet meer terug naar Nederland.
Voor meer info klik op het logo.

 

Nederlands de Baasnldbaas

 

De school voor integratie en Nederlands voor anderstaligen die zichzelf onderscheidt van andere instituten door haar kleine groepen, leren op eigen niveau en tempo, direct toepassen van het geleerde in de praktijk, een Arabisch sprekende taalassistent en laptops, die zowel binnen als buiten de les gebruikt kunnen worden.

De school is een initiatief van Margriet van Baasbank. Zij heeft Culturele Antropologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze heeft meer dan 10 jaar werkervaring voor de klas, als docente maatschappijleer op de middelbare school en als docent NT2 voor verschillende instituten. In plaats van werken voor verschillende onderwijsinstellingen, heeft ze besloten haar eigen school op te richten. Haar belangrijkste reden daarvoor is om voor de cursisten flexibel en persoonlijk te kunnen zijn. Ze wil de lessen aan kunnen passen aan haar cursisten, of het nu sneller of langzamer is. Door les te geven in kleine groepen krijgt ze de mogelijkheid om aandacht te geven aan het persoonlijke leerproces van alle cursisten. Ze heeft haar lokalen bij INTOS in Heijen. Daar zijn zo’n 5 groepen die 3 dagdelen per week les krijgen van een NT2 docent.