Jaar van de ontmoeting

In 2019 staat Gennep in het teken van het ‘Jaar van de Ontmoeting’. Een jaar om de sociale integratie van alle mensen van de gemeente Gennep te bevorderen. Het oogmerk is dan ook om de toenadering tussen de diverse culturen die binnen onze gemeente wonen te vergemakkelijken.

De hoop is uitgesproken dat het Jaar van de Ontmoeting een opmaat is naar
de JAREN van Ontmoeting in Gennep.

Voor meer informatie klik op onderstaande websites: