IOM Internationale Stichting voor Migratie

iomIOM ondersteunt migranten die vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst of door migreren naar een derde land waar permanent verblijf is gewaarborgd (hervestiging).
Ze vragen het benodigde reisdocument aan, dit is een zogenaamd “laissez-faire” paspoort voor een eenmalige uitreis. Hiervoor zijn de originele ID’s uit het land van herkomst nodig met foto waaruit blijkt dat het om de juiste persoon gaat . Dit kan zijn een rijbewijs, paspoort e.d. Een geboorteakte, ook al is deze origineel, wordt niet geaccepteerd. Er moèt een foto op staan. Als de originele documenten ontbreken, kan er door de ambassade in Den Haag een kopie worden opgevraagd in het land van herkomst. Voor de uitreis moet de verblijfsvergunning ingeleverd worden bij de IND. De asielzoeker kan daarna niet meer terug naar Nederland.
Voor meer info klik op het logo.