Over ons

De stichting heeft zich het afgelopen jaren vooral bezig gehouden met de verdere integratie van de statushouders en ingespeeld op de veranderende behoeftes die zijn ontstaan door de nu verminderde instroom van nieuwkomers.  De statushouders die nu voornamelijk al langere tijd binnen onze gemeente verblijven zijn al flink op weg om hun plek binnen onze samenleving te vinden. Velen hebben met goed gevolg het scholingsРen inburgeringstraject doorlopen en doen hun best om werk te vinden.

Via bemiddeling en gerichte ondersteuning is een aantal statushouders erin geslaagd om een werkplek te bemachtigen wat wederom een positieve uitstraling tot gevolg heeft naar diegene  die nog aan het zoeken zijn.

Mocht het in de toekomst noodzakelijk zijn, dat door brandhaarden in de wereld de vluchtelingenstroom weer gaat toenemen, dan wil onze stichting waar nodig weer haar activiteiten opschalen.

Wij als stichting Vluchtelingenzorg Land van Cuijk en Noord Limburg (voorheen Stichting Vluchtelingenzorg Gennep e.o.) kijken terug op zeer vruchtbare jaren waar we met vallen en opstaan hebben samengewerkt met de Gemeente Gennep. Dankzij de constructieve overlegstructuren kunnen we nu een traject afsluiten dat in alle opzichten zeer geslaagd genoemd mag worden. Meer details over de gewijzigde doelstelling kunt u vinden onder de pagina “nieuws”.

 

Stichting Vluchtelingenzorg Gennep e.o.

Ik persoonlijk kijk terug op een periode in mijn leven die me veel tijd heeft gekost, maar ook die me zoveel heeft gebracht, dat als ik daar een balans voor zou moeten opstellen ik kan stellen dat ik alleen maar gewonnen heb, niet in geld, maar in menselijke contacten, veel geleerd heb van hen die ik wat bij moest zien te brengen, mijn eigen onbegrip, en vooroordelen heb moeten toegeven – zeker ook de foute dingen gezien, en geleerd deze te moeten benoemen en niet goed te praten. Maar bovenal geleerd dat we samen op deze kleine bol leven – afstanden maar relatief zijn, verschillen overbrugbaar en als je ze herkent nauwelijks verschillen zijn, soms moeten we een generatie terugdenken om hun kijk op het leven en onze samenleving nu te herkennen, en alleen wederzijds begrip en respect ervoor kan zorgen dat we met elkaar naast elkaar kunnen en moeten leven.

Martien Janssen