Fondswerving

Om de taken die wij ons ten doel gesteld hebben naar behoren te kunnen uitvoeren maakt de Stichting Vluchtelingenzorg Gennep e.o. onvermijdelijke kosten. Door de inzet van de vele vrijwilligers kunnen deze kosten laag gehouden worden, echter zijn niet geheel tot 0 te reduceren.

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van de gemeente (subsidie) en donaties van inwoners en bedrijven. Wilt u graag een donatie doen aan onze Stichting? Het banknummer is NL10 RABO 0310165717. De Stichting en vluchtelingen zijn u er dankbaar voor.

Voor vragen omtrent donaties, neemt u contact op met onze coördinator Anke Sonnemans.